Правила прийому-2020 - Приймальна комісія Університету Григорія Сковороди в Переяславі

Правила прийому-2020

Правила прийому до ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» в 2020 році (зі змінами)

Додаток 1 до Правил прийому-2020 Правила прийому до аспірантури та докторантури ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» в 2020 році

Додаток 2 до Правил прийому-2020 Перелік ступенів, спеціальностей (спеціалізацій, освітніх програм) за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Додаток 3 до Правил прийому-2020 Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів)

Додаток 4 до Правил прийому-2020 Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим строком навчання) або другий (третій) курс (з нормативним строком навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття ступеня бакалавра

Додаток 5 до Правил прийому-2020 Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) для здобуття ступеня магістра

Додаток 6 до Правил прийому-2020 Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200

Додаток 7 до Правил прийому-2020 Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка

Додаток 8 до Правил прийому-2020 Порядок прийому осіб для здобуття вищої освіти в університеті, місцем проживання яких є тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях

Додаток 9 до Правил прийому-2020 Порядок прийому осіб для здобуття вищої освіти в університеті, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя

Перейти до вмісту