Пам'ятки вступників - Приймальна комісія Університету Григорія Сковороди в Переяславі

Пам’ятки вступників

Пропонуємо Вам ознайомитися із:

– Пам’яткою вступнику на навчання на перший курс на основі повної загальної середньої освіти на денну та заочну форму навчання;

– Пам’яткою вступнику на навчання за ступенем бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на денну та заочну форму навчання;

– Пам’яткою вступнику на навчання на другий курс, які здобули ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, та вступників які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра, та виконують у повному обсязі навчальний план, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю на другий курс в університеті за іншою формою навчання в межах вакантних місць ліцензованого обсягу на денну та заочну форми навчання;

– Пам’яткою вступнику на навчання за ступенем магістра (на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) на денну та заочну (без відриву від виробництва) форми навчання.

Перейти до вмісту