Правила прийому-2021 - Приймальна комісія Університету Григорія Сковороди в Переяславі

Правила прийому-2021

Правила прийому до ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» в 2021 році

Додаток 1 до Правил прийому-2021 Правила прийому до аспірантури ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» в 2021 році

Додаток 2 до Правил прийому-2021 Правила прийому до докторантури ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» в 2021 році

Додаток 3 до Правил прийому-2021 Перелік ступенів, спеціальностей (спеціалізацій, освітніх програм) за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Додаток 4 до Правил прийому-2021 Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів)

Додаток 5 до Правил прийому-2021 Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим строком навчання) або другий (третій) курс (з нормативним строком навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття ступеня бакалавра

Додаток 6 до Правил прийому-2021 Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) для здобуття ступеня магістра

Додаток 7 до Правил прийому-2021 Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200

Додаток 8 до Правил прийому-2021 Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка

Додаток 9 до Правил прийому-2021 Порядок прийому осіб для здобуття вищої освіти у осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення

Перейти до вмісту